การศึกษาน้ำมันถั่วดาวอินคาที่มีฤทธิ์ในการปกป้องการทำลายของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏญา อภิชาติโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดจากความผิดปกติของข้อ ซึ่งพบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนและพบได้มากในผู้สูงอายุ ลักษณะของโรคเกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายลงอย่างช้าๆจนทำให้เคลื่อนไหวข้อได้จำกัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดและบวมที่ข้อได้ โรคข้อเสื่อมพบบ่อยในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง เป็นต้น ข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมมักทำให้เกิดความรำคาญเนื่องจากจะทำให้มีอาการปวดหรือไม่สบายข้อเมื่อต้องยืนหรือเดิน ในขณะที่ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมจะเป็นเหตุให้ปวดหลังและปวดต้นคอหรือคอแข็งตึงเนื่องจากว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อระหว่างและหลังการผ่าตัดได้ รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบยังทำให้เกิดผลข้างเคียง และความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเมื่อใช้ยาเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคไตวาย นอกจากนี้การรักษาโรคนี้ให้หายขาดยังไม่สามารถทำได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานและเสียค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้ยาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง หากโรคกำเริบจนถึงขั้นพิการทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการรักษาด้วยยาดังกล่าวจะมีฤทธิ์เพียงแค่ระงับการอักเสบแต่ไม่สามารถป้องกันการดำเนินไปของโรคได้ พืชอย่างหนึ่งที่ผู้จัดทำสนใจนำมาศึกษาคือดาวอินคา

ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) เป็นพืชที่พบทั่วไปในแถบประเทศอเมริกาใต้ ซึ่งมนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยอินคา หรือในช่วงปี ค.ศ. 1438-1533 และสืบทอดมากันมาสู่คนพื้นเมืองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการนำถั่วดาวอินคามาใช้ประโยชน์หลากหลาย อาทิ เมล็ดคั่วสุกใช้ทำซอส สกัดน้ำมัน หรือรับประทานเป็นอาหารคบเคี้ยว และใบใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ จากแหล่งกำเนิด และเคยมีชาวอินคานำมาใช้ประโยชน์ ประเทศไทยจึงเรียกถั่วชนิดนี้ว่า “ถั่วดาวอินคา” เมล็ดถั่วดาวอินคานำมาสกัดน้ำมัน ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ ใช้เป็นน้ำมันรับประทานเพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่ร่างกาย เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง เช่น โฟมล้างหน้า สบู่ น้ำหอม และครีมบำรุงผิว เป็นต้น อีกทั้งน้ำมันที่สกัดได้จากดาวอินคายังสามารถใช้สำหรับทานวดแก้ปวดเมื่อยได้