การเลียนแบบพฤติกรรมน้ำกลิ้งบนใบไม้และเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ของแก้วน้ำจากวัสดุธรรมชาติด้วยสารแทนนินจากกากชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร การขยัน, เจ้าคุณ ไชยวงษ์, ปุณยาพร แสนใจงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกติเมื่อเราไปสถานที่ต่างๆมักจะมีการบริการน้ำดื่มโดยแก้วที่ใช้จะเป็นแก้วกระดาษ ซึ่งใช้เวลาการย่อยสลายโดยประมาณคือ 5 ปี และในขั้นตอนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีสารเคมีที่ใช้เคลือบแก้วน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จากแรงบันดาลใจในการศึกษาพฤติกรรมของการกลิ้งของน้ำบนใบไม้จากยอดต้นหญ้าลงมาสู่โคนซึ่งจะสังเกตเห็นรูปทรงจากยอดสู่โคนจะเป็นทรงกรวย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแก้วน้ำจากวัสดุธรรมชาติโดยแก้วน้ำจากวัสดุธรรมชาติจะผลิตจากใบเตยซึ่งมีตัวประสานเป็นเมล็ดแมงลัก และเคลือบด้วยสารสกัดแทนนินจากกากชา เพื่อให้แก้วมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยจะมีคุณสมบัติที่ขับไล่น้ำ ไม่รวมตัวกับน้ำ และละลายในน้ำได้ยาก จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ พบว่า สามารถลดการใช้แก้วกระดาษได้และแก้วน้ำจากวัสดุธรรมชาติที่เคลือบด้วยสารสกัดแทนนินจากกากชาสามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ