การศึกษาสัณฐานวิทยาปลอกหุ้มตัวหนอนของผีเสื้อหนอนปลอกและเลียนแบบรูปทรงในการเป็นวัสดุห่อผลไม้ป้องกันแมลงวันทอง มดแดง และเพลี้ยแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในการศึกษาวัสดุห่อผลไม้เลียนแบบการสร้างปลอกหุ้มตัวหนอนของผีเสื้อหนอนปลอก เพื่อแก้ปัญหา แมลงวันทอง มดแดงและเพลี้ยแป้งเข้าทำลายผลมะม่วง ในขณะที่ถุงกระดาษห่อผลไม้ที่ใช้จะมีช่องว่าง

ตรงบริเวณปากถุงห่อทำให้มดแดงและเพลี้ยแป้งเข้าไปทำลายผลของมะม่วงได้ ประกอบกับในขั้นตอนการผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้ในท้องตลาดไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาค่อนข้างแพงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย แนวคิดผู้ทดลองสังเกตเห็นปลอกของหนอนผีเสื้อหนอนปลอกผนัง (Phereoeca uterella) ปลอกมีลักษณะรูปกระสวย ปากของปลอกแคบ บางชนิดใช้วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติสร้างปลอก เช่น หนอนผีเสื้อหนอนปลอกคล้าน้ำ (Pteroma pendula) การแขวนปลอกบนต้นคล้าน้ำด้วยการชักใยของหนอนปลอก ทำให้เกิดจินตนาการถึงการห่อผลไม้

ปลอกเทียมจากเส้นใยหญ้าขึ้นรูปด้วยตัวประสานจากวุ้นน้ำหมักชีวภาพมีลักษณะเหมือนหนอนปลอกผนังรูปกระสวย ปากของปลอกทั้งสองด้านแคบด้านบนชุบด้วยน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ด้านล่างเปิด

ผิวนอก ของปลอกเทียมเคลือบด้วยน้ำยางพาราป้องกันน้ำ และผสมแทนนินไปในน้ำยางเพื่อป้องกันเชื้อรา นำปลอกเทียมไปห่อผลมะม่วงบนต้นเป็นระยะเวลา 45 วัน เก็บผลผลิต พบว่า สามารถป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันทอง มดแดงและเพลี้ยแป้ง ได้ 100% ในขณะที่การใช้ถุงกระดาษห่อ สามารถป้องกันแมลงวันทอง ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สามารถป้องกันมดแดงและเพลี้ยได้ ปลอกเทียมมีต้นทุนการผลิต ราคา 1-2 บาท ต่อใบ

ส่วนถุงกระดาษห่อผลไม้ราคาอยู่ที่ 2-3 บาท ต่อใบ ในขณะที่ปลอกเทียมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถดัดแปลงให้กลายเป็นภาชนะขณะจำหน่าย ทดแทนถุงพลาสติกได้อีกด้วย และปลอกเทียมเรากำลังจะพัฒนา

ในเรื่องการติด QR Code เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผล อายุ และวันที่สุกของมะม่วงแต่ละผล และแถบสีเพื่อเทียบสีการสุกของมะม่วง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและทราบข้อมูลก่อนรับประทาน