การศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูแห้งแห้งแบบสเปรย์สำหรับสุนัขจากสารสกัดกระเทียม และยาเส้นเพื่อนักษาโรคกลากและการกำจัดเห็บ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิษฐา ศิลป์พัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์