น้ำยาขัดรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนันท์ แก้วเนตร, ชลดา คล้ายวงศ์, ปัทมาภรณ์ ศรีสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันน้ำยาขัดรองเท้ามีราคาสูงเเละยังตรวจสอบพบสารซูดาน เรด จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา ซึ่งมีผลต่อการทำลายดีเอ็นเอ ส่งผลให้เกิดเนื้องอกที่ร้ายเเรงได้ เราอาจได้รับอันตรายจากการสูดดมหรือสัมผัสกับผิวหนังได้ นอกจากนี้พวกเรายังสังเกตเห็นรองเท้าของเพื่อนเก่าซึ่งส่งผลให้มี

บุคลิกภาพที่ไม่ดี ตามมาด้วย

เนื่องจากน้ำยาขัดรองเท้ามีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

โดยมีสารซูดาน เรด ซึ่งเป็นสีย้อมในตระกูลซูดาน มีตั้งเเต่ซูดาน1 จนถึงซูดาน4 ซึ่งซูดาน1 จะมีสีเเดง จึงเรียกว่าซูดาน เรด จะใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เป็นสีผสมในพลาสติก ยาขัดพื้น ยาขัดรองเท้า เป็นต้น สารซูดานมีคุณสมบัติที่มีสีสดใสติดทนนาน เเต่ผลการวิจัยของหน่วยงานนานาชาติด้านการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งพบว่าสารซูดาน เรด เป็นสารก่อมะเร็ง อาจมีผลต่อการทำลายดีเอ็นเอ ส่งผลให้เกิดเนื้องอกที่ร้ายเเรงโดยได้รับจากการรับประทาน สูดดมเเละสัมผัสกับผิวหนังได้ เเละนอกจากนี้ในคนจำนวนมากมัก

พบปัญหาน้ำยาขัดรองเท้ามีราคาสูง ไม่มีเงินซื้อ ส่งผลให้รองเท้า

มีสภาพเก่า

กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดค้นน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ ที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ เเละมีคุณภาพ ซึ่งช่วยให้เปลือกผลไม้ที่เหลือใช้

มีประโยชน์สูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม สามารถลดปริมาณ

ค่าใช้จ่ายเเละไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้