โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษหัตถกรรมเส้นใยตะไคร้คอมพาวด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานนท์ วงษ์ศีล

  • ธนโชค โชคสงเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ตะไคร้ เส้นใย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำใบตะไคร้มาทำกระดาษหัตถกรรม จากการทดลองพบว่าเมื่อนำใบตะไคร้มาต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5% นาน 1.5 ชั่วโมง ฟอกให้เป็นสีขาวด้วยคลอรีน 2.5% จะได้เส้นใยยาว มีสีขาว เส้นใยตะไคร้แก่มีความแข็งแรงและได้ปริมาณเส้นใยมากกว่าตะไคร้อ่อนสามารถทนต่อแรงดึงได้สูงกว่าตะไคร้อ่อน แล้วปรับสภาพให้อ่อนนุ่มด้วยโซดาไฟเข้มข้น 5.0% แล้วปรับด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยตะไคร้โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวป์ 0.1% พัฒนาให้เป็นกระดาษที่มีคุณภาพในการเป็นกระดาษหัตถกรรมโดยการนำมาทำเยื่อกระดาษผสมยางทำให้ได้กระดาษที่มีความสวยงาม เกิดรอยยับยาก น้ำซึมผ่านลงไปได้ยาก สามารถทนแรงดึงได้สูง เมื่อวางไว้ในอุณหภูมิห้องไม่เสียสภาพและไม่ขึ้นรา