โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผสมอเนกประสงค์ผลิตไฟฟ้าพลังงานจักรยาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.พิทักษ์ ศรีเสน

  • ด.ญ.ขนิษฐา บัวทอง

  • ด.ญ.วานุกา บัวทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานไฟฟ้า

  • เครื่องผสมอเนกประสงค์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผสมอเนกประสงค์ผลิตไฟฟ้าพลังงานจักรยาน" ประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพหรือใช้กับครัวเรือนที่มีพื้นที่ไม่มากนักในการผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีองค์ประกอบหลักคือ จักรยาน ถังสำหรับติดใบพัดเพื่อการคลุกเคล้าส่วนผสม ไดนาโม แบตเตอรี่ หลักการทำงานของเครื่องผสม คือ ออกแรงถีบจักรยานแรงจะไปดึงเฟืองทำให้โซ่เคลื่อนที่ไปดึงเฟืองอีก 1 ชุด ที่ต่อเชื่อมกับคานแกนใบพัดภายในถัง ทำให้ใบพัดซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวขับซ้าย-ขวา เคลื่อนที่ทำงานได้ขณะเดียวกันแรงถีบจักรยานจะไปดึงเฟืองและโซ่อีกชุดที่ต่อเชื่อมกับไดนาโมทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้