โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหีบน้ำมันแรงกรวย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกร เขียวขำ

  • บุริน ประเทิศ

  • ศุภณัฐ จันทคุปต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องหีบน้ำมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทนโดยการนำพืชพลังงานมาสกัดเป็นน้ำมัน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนโดยมีอุปกรณ์ในการสดัดคือ เครื่องกรองและเครื่องหีบน้ำมัน โดยเครื่องหีบน้ำมันที่ใช้จะมีลักษณะลูกสูบอัดเป็นผิวเรียบเนียน เมื่อหีบน้ำมันแล้ว จะมีน้ำมันติดค้างอยู่ในเมล็ดสบู่ดำประมาณ 10 -15 เปอร์เซนต์ที่ไม่สามารถหีบออกมาได้ คณะผู้จัดทำจึงได้ทำงานค้นคว้า จึงคิดว่ารูปเราขาคณิตทรงกรวยมีผลต่อการนำน้ำมันที่ติดค้างนั้นออกมาได้อีกจึงเหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นลูกสูบอัดเพื่อหีบน้ำมันออกมา จากการทดลองพบว่าเมื่อโยกแม่แรง 45 ครั้ง จำนวนน้ำมันที่ได้จะมีปริมาณดีสุด คือ 1.2 ลิตร และน้อยสุดคือ 35 ครั้ง ได้ 0.8 ลิตร