โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเตรียมสบู่สังกะสีจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้ว เพื่อลดความหนืดของยางคอมพาวด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารีนา ยาเมาะ

  • อานีส อับดุลเราะมัน

  • โซเฟีย ตอยิบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หามะ สุหลง

  • เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันปาล์ม การสกัด

  • ยางคอมพาวด์ ความหนืด

  • สบู่สังกะสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารลดความหนืดของยาง จากน้ำมันเหลือใช้จึงน่าจะเกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตยางพารา โดยการนำน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วที่ผ่านการกรองไปทำปฏิกิริยา sponification กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซต์ จะได้เกลือของกรดไขมันกับกลีเซอรอล จากนั้นกำจัดกลีเซอรอลออกและนำเกลือของกรดไขมันไปทำปฏิกิริยากับซิงค์ซัลเฟตจะได้สังกะสี ผลการนำสบู่สังกะสีที่เตรียมได้เป็นสารช่วยลดความหนืดในยาง 5 phr เปรียบเทียบค่าความหนืดมูนนี่ที่ได้กับยางคอมพาวด์ที่ไม่ผสมสารลดความหนืดและเปรียบเทียบกับยางคอมพาวด์ที่ผสมสารช่วยลดความหนืดยางทางการค้า คือ ULTRA FLOETM-700S โดยใช้สูตรยางมาตรฐาน ASTMD 3184 นำยางคอมพาวด์ที่ได้ไปทดสอบความหนืดด้วยเครื่อง Moner Viscomiter พบว่าเกลือสังกะสีสามารถลดความหนืดของยางคอมพาวด์ได้ดีและสามารถลดความหนืดได้เทียบเท่ากับการผสมสารลดความหนืดทางการค้า ULTRA FLOETM-700S อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าอีก