โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหมวกกันน็อคสำหรับจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชลัด มงคลอจลา

  • จักรพันธ์ กางกรณ์

  • พชรพล อภินันทชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยาน

  • หมวกกันน็อค

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมวกกันน็อคสำหรับจักรยานมีราคาแพงทำด้วยไพลิสไตรีน อาศัยคุณสมบัติเบาและรับแรงกระแทกได้ดี จากการสังเกตมะพร้าวตกจากต้นในระดับสูงไม่เคยแตกแสดงให้เห็นถึงคุณภาพเส้นใยมะพร้าว จึงได้ทำการศึกษาการทนต่อแรงกระแทกและป้องกันการกระแทกของใยมะพร้าว จากการตรวจสอบโดยใช้ไข่สด พบว่าใยมะพร้าวที่มีส่วนประกอบครบทั้งใยมะพร้าว และขุยมะพร้าว สามารถรับแรกกระแทกได้ดี และป้องกันไข่แตกได้ดี ดังนั้นจึงได้นำมาใช้เป็นส่วนประกอบด้วยไฟเบอร์แกลสทำเป็นหมวกกันน็อคสำหรับปั่นจักรยาน และพบว่ามีน้ำหนักเบา จากการตรวจสอบประสิทธิภาพจากการนำไปใช้จริง สามารถระบายความร้อนได้ดี มีมวลเบา ต้นทุนต่ำ กันกระแทกได้ดี เท่าเทียมกับหมวกจักรยานที่มีราคาสูงมากได้ โดยมีข้อได้เปรียบคือต้นทุนต่ำ มีความแปลกใหม่