โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นใยจากพืชธรรมชาติกับการดักไขมันในน้ำทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาฏระวี โตรักษา

  • ปวีณา จันทร์พราว

  • อรวรรณ จุลปานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดักจับ

  • ไขมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัสดุในการจับไขมันจากน้ำทิ้งซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมันในน้ำทิ้งและลดมลภาวะทางน้ำอีกด้วย โดยการทดลองได้ใช้วัสดุแผ่นกรองที่ทำจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ ซังอ้อย ผักตบชวาตากแห้ง กากมะพร้าว และกาบกล้วย วิธีทำการทดลองโดยนำเอาแผ่นกรองมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไปวางบนบีกเกอร์ จากนั้น นำน้ำทิ้งจากครัวเรือนเทลงบนแผ่นกรอง ต่อมาใช้หลอดดูดสาร ดูดสารที่ผ่านวัสดุกรองที่อยู่ในบีกเกอร์ มาหยดลงบนกระดาษกรองจำนวน 5 หยด สังเกตวงไขมันบนกระดาษกรอง ทำเช่นเดียวกันกับกระดาษกรองอีก 3 ชนิด ต่อมาเปรียบเทียบการดูดซับน้ำมันระหว่างซังอ้อยแห้งกับฟองน้ำโดยนำชานอ้อยแห้งใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำมัน จากการทดสอบพบว่าแผ่นกรองกาบกล้วยสามารถดักจับไขมันได้ดีที่สุด ส่วนการดูดซับน้ำมันพบว่า ฟองน้ำทำได้ดีกว่าซังอ้อยแห้งเล็กน้อย ส่วนการเปรียบเทียบซังอ้อยแห้งกับซังอ้อยชุ่มน้ำมันพบว่า ซังอ้อยชุ่มน้ำมันให้ไฟแรงและมีควันน้อยกว่าแต่มีเขม่าสีดำ