โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการดักจับแมลงวันด้วยยางเหนียวจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พชรพร ภูผา

  • เกศกนก พลเยี่ยม

  • แพรวา วิหงส์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช ยางเหนียว

  • แมลงวัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการดักจับแมลงวันด้วยยางเหนียวจากพืช เป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดและปลอดภัย ที่จะช่วยลดจำนวนแมลงวันให้น้อยลงได้ ยางเหนียวจากพืชเรียกว่า ตัง ตังที่ใช้ในการทดลองนี้มี 2 ชนิดคือ ตังที่มีส่วนผสมของน้ำมันยางกับยางมะเดื่อ และตังที่มีส่วนผสมของน้ำมันยางกับยางจากต้นหาด ผลการทดลองประสิทธิภาพของตังพบว่า ตังชนิดแรกมีประสิทธิภาพสูงกว่า แต่แมลงวันที่มาติดตังมีจำนวนน้อย จึงทดลองนำเหยื่อ 5 ชนิดมาติดลงบนตัง เหยื่อ 5 ชนิดคือ น้ำตาลทราย เศษเนื้อหมูสด กล้วยน้ำว้าสุก ปลาร้า และปลาหมึกแห้ง ผลปรากฏว่า กล้วยสุกเป็นเหยื่อล่อแมลงวันให้มาติดตังได้ดีที่สุด