โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการป้องกันและกำจัดหนอนกินใบมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฤทัย วันชูเพลา

  • ณัฐวุฒิ พิมพะนิตย์

  • นฎาประไพ ธรรมศิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนอน การป้องกันและกำจัด

  • ใบมะนาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาการป้องกันและกำจัดหนอนกินใบมะนาว เนื่องจากพบว่ามีหนอนจำนวนมากมาเกาะกินใบมะนาวจนหมดต้นทำให้กิ่งมะนาวไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยทำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหนอนที่มากินใบมะนาวในท้องถิ่น พบว่ามีหนอน 3 ชนิด คือ 1. หนอนส้มแก้ว คิดเป็นร้อยละ 96 2. หนอนสีน้ำตาลเข้มร้อยละ 3 3. หนอนขนาดเล็กมีหัวสีดำร้อยละ 1 และในการเลี้ยงหนอนบนต้นมะนาวปรากฏว่าหนอนจะเปลี่ยนเป็นดักแด้และผีเสื้อในที่สุด ในการกำจัดหนอนกินใบมะนาวได้ทำการทดลองกับหนอนส้มแก้วโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เป็นสารกำจัด พบว่าเมื่อฉีดพ่นสารประเภทน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์ ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์ม และน้ำมันหมู ลงบนลำตัวหนอนโดยตรงจะทำให้หนอนตายทันทีและในการฉีดพ่นด้วยน้ำมันถั่วเหลืองพบว่ามีหนอนจำนวนหนึ่งที่ไม่ตายหลังจากถูกฉีดพ่น แต่เมื่อผ่านไป 1 คืน หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้และไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อได้ ส่วนการป้องกันหนอนกินใบมะนาวพบว่า ใบมะนาวที่ฉีดพ่นด้วยน้ำมันพืชและน้ำมันหมูไว้จนทั่วแล้วหนอนบางตัวจะยังคงกินใบมะนาวได้ แต่หลังจากนั้นมีหนอนบางตัวตกลงมาตาย และบางตัวจะเกาะนิ่งอยู่บนกิ่งจนกลายเป็นดักแด้ แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อได้ ดังนั้นการนำน้ำมันพืชและน้ำมันหมูที่ใช้แล้วจากการทำครัวไปฉีดพ่นใส่ตัวหนอนที่มาเกาะกินใบมะนาว จะทำให้หนอนตายได้ หรือใช้น้ำมันดังกล่าวฉีดพ่นใบมะนาวให้ทั่วก็สามารถป้องกันหนอนมากินใบมะนาวได้นานนับเป็นเดือน และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกิ่งมะนาวด้วย