โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาปรับผ้านุ่มจากสารสกัดใบพลูป้องกันเชื้อรา Aspergillus japonicas

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวีร์ บุญส่งสวัสดิ์

  • อัจจิมา อัจจิมาธร

  • อาทิตยา ขจรพิสิฐศักดิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาปรับผ้านุ่ม

  • เชื้อรา Aspergillus japonicasกำจัด

  • ใบพลูสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดนำสารสกัดจากใบพลูมาผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่นสูตรพื้นฐาน เพื่อทำเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่นที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อรา Aspergillus japonicas ก่อนที่จะนำไปตากในที่ร่ม การวิจัยตอนที่ 1 เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างน้ำยาปรับผ้านุ่ม กับสารสกัดจากใบพลูที่เหมาะสม ในการป้องกันการเกิดเชื้อรา Aspergillus japonicas โดยทดลองในอัตราส่วน น้ำยาปรับผ้านุ่ม : สารสกัดจากใบพลู ดังนี้ 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และ 40:60 โดยทดลองกับเชื้อรา Aspergillus japonicas ที่มีความเข้มข้น 0.1%