โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดกระท้อนที่มีต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococus aureus เพื่อพัฒนาโลชั่นแต้มสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ สิงห์พันนา

  • กมลวรรณ สิงห์พันนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระท้อนสารสกัด

  • สิวกำจัด

  • เชื้อ Staphylococus aureusการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นโรคทางผิวหนังที่พบมากในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากใบ เปลือกชั้นกลาง และเปลือกชั้นนอกของกระท้อน และพัฒนาโลชั่นแต้มสิวจากสารสกัดกระท้อนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิว โดยทำการสกัดสารจากใบ เปลือกชั้นกลาง และเปลือกชั้นนอกของกระท้อนด้วยเอทานอล 95%