โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญณรงค์ พึ่งเกษม

  • พนิตา วระวาท

  • อัญญารักษ์ ประเสริฐผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย การบำบัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้า เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำสีย้อมผ้าทิ้งลงในน้ำธรรมชาติและปัญหาทิ้งเกล็ดปลาให้เน่าเหม็น ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ชนิดของวัสดุ ปริมาณของเกล็ดปลานิล ระยะเวลาในการทดลอง และการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าเกล็ดปลานิลปริมาณ 300 กรัมต่อขวดการทดลอง โดยใช้ขวดทดลองจำนวน 2 ขวด ระยะเวลาในการบำบัด 30 นาที สามารถลดปริมาณของสีในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าจาก 50 mg/L ส่วนปริมาณจอวออกซิเจนเพิ่มจากเดิม2.95+-0.16 mg/L เป็น 49.25+-016 mg/L