โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาคุณภาพไม้ยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร ทองใสเกลี้ยง

  • ธนากร อนุรักษ์

  • ศักดา เถาวัล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพไม้ยางพาราให้มีความแข็งแรงและป้องกันการเกิดเชื้อราของเนื้อไม้ยางพารา โดยนำไม้ยางแปรรูปเบื้องต้นมาแช่ด้วยสารสกัดจากใบสะเดาและใบชุมเห็ดเทศ เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อป้องกันเชื้อรา แล้วอบด้วยเตาอบไม้ดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เนื้อไม้ จากการทดสอบพบว่าไม้ยางพารามีคุณภาพดี เนื้อไม้แห้ง มีความแข็งแรง ทนต่อการขึ้นราได้ดีกว่าไม้ยางพาราตามธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับไม้ยางพาราที่ผ่านการแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม