โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาฤทธิ์สมุนไพรต้านเชื้อ Aspergillus niger

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร ชำนาญแป้น

  • ปวิตร คำงาม

  • อรรฆพร เกื้อภักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • เชื้อ Aspergillus niger

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาฤทธิ์สมุนไพรต้านเชื้อ Aspergillus niger โดยการนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาทำการสกัดได้แก่ ลูกยอ ผักผีเสื้อ ฟ้าทะลายโจร ผิวมะกรูด ใบรา สาบเสือ ว่านหางจระเข้ หญ้าปักกิ่ง และอัญชันสดมาทำการสกัดหยาบด้วยน้ำและเมื่อนำสารสกัดหยาบดังกล่าวมาศึกาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Aspergillus niger พบว่า อัญชัน ผิวมะกรูด ฟ้าทะลายโจร และหญ้าปักกิ่ง สามารถลดปริมาณการสร้างสปอร์ของเชื้อ Aspergillus niger ในอาหาร PDA ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขั้นตอนการสกัดยังไม่ปลอดเชื้อ 100% จึงอาจส่งผลให้เกิดการสร้างเชื้อแบคทีเรียขึ้น จึงต้องมีการนำสารสกัดดังกล่าวมาศึกษาพัฒนาต่อไป