โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตดินปั้นเทียมโดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กริสรา ปราณสุข

  • จิตลัดดา เกตุแก้ว

  • วิไลวรรณ อิสลาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ดิน

  • เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตดินปั้นเทียม โดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน พบว่าการใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาแช่น้ำให้เปื่อยยุ่ย ฟอกสีให้ขาวให้ได้เยื่อกระดาษเป็นตัวประสานโดยใช้ส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว 250 กรัม กาวลาเท็กซ์ 100 กรัม น้ำมันพืช 40 กรัม น้ำ 80 ซีซี และเหยื่อกระดาษ 12 กรัม จะมีความเหนียวยืดตัวได้ดีเนื้อดินจะนุ่มมือ เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ปั้นเทียม ทำดอกไม้วัสดุขนาดเล็ก เมื่อดินแห้งจะมีความแข็งแรงทนทาน