โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์คณิต พงษ์พิทักษ์

  • ศิวพงษ์ กาญจนวิภาพร

  • ไพโรจน์ ธนานุภาพพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพล จิณแพทย์

  • อุไรวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการอัดและเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าว โดยใช้กะลามะพร้าวมาเป็นเชื้อเพลิงโดยการเผา บด และอัดใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นตัวช่วยประสานเนื้อถ่าน พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 100 : 15 และเครื่องอัดที่ใช้แม่แรงขนาด 2 ตัน เป็นตัวอัดแท่งให้กลายเป็นถ่านกะลามะพร้าวใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านไม้ได้ดี มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าถ่านทั่วไป จะให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและสูงกว่าถ่านไม้ธรรมดาในการหุงต้ม ระยะเวลาของการให้พลังงานที่ยาวถึง 3 เท่า มีขี้เถ้าน้อยเพียง 2.99 กรัมใน 100 กรัม ของน้ำหนักจริง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดสารพิษจากการเผาไหม้