โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเส้นใยธรรมชาติในการกรองฝุ่นละอองในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดา สง่า

  • มิ่งขวัญ พัดมะนา

  • วรัญญู ตัณฑนะเทวินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทดลองผลิตเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในการกรองฝุ่นละอองในอากาศ จากพืช 4 ชนิด ได้แก่ตะไคร้ กก ผักตบชวา และพลับพลึง จากการทดลองพบว่า ผักตบชวาจับตัวกันได้แผ่นเส้นใยดีที่สุด มีรูพรุนน้อยมาก มีความสามารถในการไหลผ่านของน้ำช้าที่สุด และมีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองได้ดีที่สุด ขณะที่กกให้เส้นใยที่มีความสามารถในการรับแรงดึงมากที่สุดคือ 2.19 นิวตัน เส้นใยจากผักตบชวาที่ได้จากการสกัดผักตบชวาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 4 % ที่อัตราส่วน 125 กรัม : 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองได้ดีที่สุด เมื่อนำเส้นใยจากผักตบชวาที่ได้นี้ ผสมกับเส้นใยจากกก ในอัตราส่วน 70 กรัม : 30 กรัม จะได้เส้นใยที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถกรองฝุ่นละอองได้ 0.0404 กรัม ดีกว่าผ้าปิดจมูกทั่วไปในท้องตลาดที่กรองฝุ่นละอองได้เพียง 0.0258 กรัม