โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดหอยคัน Indoplanorbis exustus และฆ่าพยาธิใบไม้ในเลือดของโค-กระบือ Schistosoma spondale ด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยรัตน์ โคตรศรี

  • วนัสนันท์ จ้ายสอน

  • วริษา นาคพิมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์