โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งการเจริญเติบโตด้วยกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุวดี พรมนรินทร์

  • รัชภูมิ หอมชื่น

  • อิสเรศ มีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญชัย เจติยานนท์

  • นิมิตร วงศ์มณี

  • อัสรา วงศ์มณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • หัวหอม

  • เกษตรกรรม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพืชของเกษตรกร ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตออกมา ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตออกมาราคาต่ำ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำกระแสไฟฟ้าใช้ในการทดลองกับพืชโดยนำหัวหอม มาใช้ในการทดลองนี้นำหัวหอมมาชั่งน้ำหนักเพื่อหามวลหัวหอมที่มีน้ำหนักเท่ากัน จากนั้นนำหัวหอมมาผ่านการกระตุ้นไฟฟ้า โดยมีความต่างศักดิ์ดังนี้ 2โวลต์ 4โวลต์ 6โวลต์ 8 โวลต์ 10โวลต์ 12โวลต์ 14โวลต์ 16โวลต์ 18โวลต์ และปล่อยตามธรรมชาติแล้วปลูกลงในตะกร้าที่ทำการเตรียมดินไว้ก่อนแล้วจากนั้นทำการบันทึกผลการทดลอง จึงสรุปผลได้ว่าหัวหอมที่มีการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักดิ์ดังนี้ 8โวลต์ 10โวลต์ 12โวลต์ และ14โวลต์ได้ผลการทดลองออกมาดีมากแต่ 10โวลต์ดีที่สุด