โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุวดี พรมนรินทร์

  • รัชภูมิ หอมชื่น

  • อิสเรศ มีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญชัย เจติยานนท์

  • นิมิตร วงศ์มณี

  • อัสรา วงศ์มณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การใช้เชื้อเพลิง

  • เอทิลแอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีผลิตเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีราคาถูก และมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค โดยเริ่มจากหมักแอลกอฮอล์ คือ ข้าวเหนียว เศษพืชผัก เปลือกสับปะรด และผักตบชวา (ชนิดที่กินได้) นึ่งทุกอย่างให้สุกแล้วผึ่งให้เสด็จน้ำ จากนั้นนำมาผสมกับลูกแป้งคลุกให้เข้ากัน นำไปใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นเติมน้ำ แล้วหมักอีก 7 วัน ทำการกลั่นแอลกอฮอล์ แล้วนำแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้มาทำเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร โดยนำแอลกอฮอล์ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุ่นให้ร้อน แล้วค่อยๆเติมกรดสเตียริก และสารละลายโซดาไฟลงไป เทในภาชนะปิดด้วยฟิล์มพลาสติกกันแอลกอฮอล์ระเหย จากการทดลองพบว่าเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพในการอุ่นอาหารเทียบเท่ากับที่จำหน่ายในท้องตลาด และอีกทั้งยังปลอดภัยกว่า และมีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วย