โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคลีนิคไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ มีมาก

  • สำราญ ทองแช่ม

  • สำเริง มีขนอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยภรณ์ ธาราทิศ

  • สาวิตรี รัตนบุรี

  • อรุณศรี สอาดดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไชยาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร รักษาโรคไก่

  • ไก่ การรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่อง คลีนิคไก่ ได้แนวคิดจากการที่ชาวบ้านในสมัยก่อนใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคไก่ ประกอบกับท้องถิ่นมีการเลี้ยงไก่ชนกันมาก และมีการชนไก่หรือตีไก่เป็นประเพณีของท้องถิ่น ไก่จึงได้รับบาดเจ็บและป่วยได้ง่าย จึงได้ทำการศึกษาหาพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่าบอนคันที่เน่าคาต้นใช้รักษาโรคไก่ขาหักได้ กระเพราผสมกับปูนแดงในอัตราส่วน กระเพรา 20 ใบ ต่อ ปูนแดง 1 ช้อนเบอร์ 1 ใช้รักษาโรคตาลดอกได้ บัวบก (ผักแว่น) ใช้รักษาโรคไข้หวัดในไก่ได้ และว่านหางจระเข้ใช้รักษาแผลและแผลฟกช้ำได้