โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องช่วยเหลือผู้พิการทางแขนในการอ่านหนังสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ชานน ไวศยวรรณ

  • ด.ช.วีรวิทย์ สวนจำกัด

  • ด.ช.ศักรินทร์ ประเสริฐสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ท.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คนพิการเครื่องช่วย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเกี่ยวกับเครื่องช่วยเปิดหนังสือสำหรับผู้พิการทางแขนในการทำงานนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะช่วยให้คนพิการทางด้านแขนได้มีโอกาสอ่านหนังสือเหมือนผู้อื่นที่มีโอกาสมากกว่าคนพิการ จึงมีแนวความคิดสร้าง เครื่องเพื่อช่วยคนพิการนั้นได้รับโอกาสเหมือนผู้อื่นและยังทำให้คนพิการได้โอกาสรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย