โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Parahaemolyticus ด้วยสารสกัดจากข้าว กระเทียม และตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยณัฐ เจตน์จรุงวงศ์

  • ผดุงพงษ์ ถนอมกุลบุตร

  • วิวัฒน์ นวกานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์