โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารด้วยสารสกัดจากผลมังเค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทิมา ไกรปก

  • ศศิพร รัตนพงศ์

  • โฉมฉาย ไทยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลมังเค การตรวจสอบ

  • อาหาร การเจือปนและการตรวจสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้ถึงการนำพืชธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยให้ผู้บริโภค ได้มีวิธีการตรวจสอบสารบอแร็กซ์ในอาหารได้ง่าย ไม่ต้องซื้อหาสารเคมีราคาแพงและหายากซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาด โดยใช้พืชหรือสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติ คือผลมังเคนำมาทดสอบสารบอแร็กซ์ที่ปนเปื้อนในอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่บริโภค โดยนำมังเคมาสกัดเอาแต่น้ำมาหยดในสารบอแร็กซ์ที่ผสมแป้ง แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองพบว่า ยิ่งใช้ผลมังเคมากเท่าไรผลการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค