โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวดักแมลงวันจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัญญานุช แย้มสไสว

  • ซุลกิฟลี วาเซ็ง

  • ไอลดา บือซา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาว

  • ยาง

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกาวดักแมลงวันจากยางรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากว่ากาวดักแมลงวันที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำยางในรถจักยานยนต์ที่ใช้แล้วไปต้มในน้ำมันปาล์มให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่น้ำยางพาราคนอย่างรวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ นำกาวที่ได้ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และนำไปทดลองเปรียบเทียบกับกาวดักแมลงวันที่จำหน่ายในท้องตลาด พบว่า กาวดักแมลงวันที่ทำจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วสามารถมีแรงดึงมากที่สุด และนอกจากนี้ยังล้างออกจากมือได้ง่ายกว่า เมื่อมือเปียกน้ำกาวจะไม่ติดมือ ทนต่อแสงได้ดี ที่สำคัญต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกาวดักแมลงวันที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน