โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาวดักหนูและแมลงวันจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว Project 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัญญานุช แย้มไสว

  • ซุลกิฟลี วาเซ็ง

  • ไอลดา บือซา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสาขาวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาว

  • ยางรถ

  • หนูกำจัด

  • แมลงวันกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการทำกาวดักหนูและแมลงวัน เป็นการพัฒนามาจากโครงงานแรกและพัฒนาสูตรและอัตราส่วนใหม่ขึ้น อีกทั้งกาวดักหนูและแมลงวันที่ขายตามท้องตลาดมีส่วนผสมของสารเคมี จึงได้ศึกษาคิดค้นการทำกาวดักหมูและแมลงเป็นการศึกษาทดลองนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยนำยางในรถจักรยานต์ที่ใช้แล้วต้มกับน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และเติมน้ำยางพารา และทำการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 หาชนิดและอัตราส่วนของตัวทำละลายยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วตามความเหมาะสม ตอนที่ 2 หาอัตราส่วนของตัวทำละลายที่เป็นน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วที่เหมาะในการทำกาวดักหนูและแมลงวัน ตอนที่ 3 ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการหาปริมาณและอัตราส่วนของยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วี่เหมาะสม ตอนที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับการหาปริมาณและอัตราส่วนของน้ำยางพาราสดที่เหมาะสม ตอนที่ 5 ศึกษาทดลองเปรียบเทียบกาวดักหนูและแมลงวันจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วกับกาวที่ขายในท้องตลาด พบว่า หลังจากทดลองผลิตกาววดักหนูและแมลงวันจากยางในรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว มีผลแตกต่างจากกาวดักหนูและแมลงวันทั่วไป คือ กลิ่นไม่ฉุนมาก ไม่เหลวเยิ้ม ที่สำคัญคือ ต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่ขายตามท้องตลาดและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย