โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนาวารีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณฑิรา ขันธลี

  • วิภาวี สำราญ

  • อภิรดี อรุณวงศ์สานุกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์ขวดน้ำโพลาลิสและเศษขยะเหลือใช้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเรือจำลอง แล้วหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก น้ำจะไม่ซึมเข้ามาในเรือ ทำให้การใช้งานอยู่ในสภาพดีขึ้น สามารถบรรทุกคนและสัมภาระได้ดีพอสมควร ขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้ด้านไหน