โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากชนิดของพืชอาหารผึ้งโดยการวิเคราะห์เกสรผึ้ง (bee pollen)ของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera F.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญวรัตม์ แสนอ้าย

  • อัฐษิต มณีขัติย์

  • เบญจมินทร์ จินดาหลวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผึ้งชนิด

  • ผึ้งอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งทั่วโลกกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผลิตภัณฑ์ของผึ้ง (bee product) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกสรผึ้ง (bee pollen) ได้จากผึ้งงานที่เก็บเกสรของดอกไม้ชนิดต่างๆมารวบรวมไว้ในรัง การศึกษาความหลากชนิดของพืชอาหารผึ้งของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในเขตอำเภอเมือง