โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการติดสีและความทนทานต่อการซักน้ำของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยขมิ้น อัญชันและครั่ง โดยใช้สารช่วยติดสีจากต้นฝอยทอง ใบยูคาลิปตัสและผลดิบปาล์มฟ็อกเทล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลยา ชลกรธนาวัฒน์

  • จิตรดาวรรณ ภวันนา

  • น้ำฝน จันทร์สวะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขมิ้น

  • ครั่ง

  • ปาล์ม

  • ผ้าฝ้ายการย้อม

  • ยูคาลิปตัส

  • อัญชัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการติดสีและความทนทานต่อการซักน้ำของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยขมิ้น อัญชันและครั่ง โดยใช้สารช่วยติดสีจากต้นฝอยทอง ใบยูคาลิปตัสและผลดิบปาล์มฟ็อกเทล โดยทำการควบคุมความเข้มข้นมวลต่อปริมาตรของพืชที่มีสารช่วย