โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเก็บลูกกอล์ฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ธนัชพร ศรีเมือง

  • ด.ญ.สุนันทฑา ปลายตลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกกอล์ฟการเก็บ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสะดวก สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเก็บลูกกอล์ฟได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องได้ออกแบบให้มีตัวดูดเก็บลูกกอล์ฟและมีมือเก็บติดเข้ากับล้อม ทำให้ลูกกอท์ฟถูกเก็บไว้ที่ช่องเก็บซึ่งเป็นยาง เมื่อลูกกอท์ฟเคลื่อนที่มาถึงมือจับก็จะถูกเขี่ยขึ้นมาแล้วไหลย้อนกลับตกลงในตะกร้าที่รองรับไว้ด้านหลังของตัวเก็บ สามารถใช้งานได้สะดวกง่ายต่อการจัดเก็บเพราะอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถถอดประกอบได้