โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตบบอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปนี เปรมจิตร

  • นันทนัช โกยทอง

  • สมรักษ์ สมิง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องตบบอลสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการการหมุนของมอเตอร์ทำให้วงล้อหมุน และได้น้ำหนักของการตบ เนื่องจากวงล้อที่ได้ติดตัวถ่วงไว้เพื่อให้ได้น้ำหนักของการตบ เครื่องตบบอลสร้างขึ้นเพื่อสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ถูกลงให้กับโรงเรียน