โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์สมุนไพรพลูคาวสำหรับผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษขึ้นรูปสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรเทพ ใจแสน

  • จิรัฎฐ์ธีภพ พิศพันธุ์

  • วิชชาวัช สว่างทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลุคาวกระดาษ

  • พลูคาววัสดุบรรจุภัณฑ์

  • พลูคาวสมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการทำกระดาษสมุนไพรพลูคาวการทำกระดาษเคลือบฟิล์มสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาว คุณสมบัติด้านความแข็งแรงของกระดาษขึ้นรูปประสิทธิภาพกระดาษในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษขึ้นรูป และประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้บางชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปสมุนไพร ผลการทดลองพบว่า กระดาษสมุนไพรพลูคาวที่ระดับความเข้มข้น 100 % สามารถชะลอการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum musae ได้ดีที่สุด ส่วนกระดาษเคลือบสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาว ทำให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตน้อยลง วัสดุบรรจุภัฑ์กระดาษขึ้นรูปสมุนไพรสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้นานขึ้น