โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากใบกุ๋ยช่ายลดปริมาณหนอนคืบในผักชะอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพรัตน์ วาสะศิริ

  • ปริฉัตร อุ่นแก้ว

  • สุนิษา แซ่ตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • พืชสารฆ่าแมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเป็นการทดลองนำสารจากธรรมชาติที่มีกลิ่นฉุน เช่น กุ๋ยช่ายมาฉีดพ่นแทนยาฆ่าแมลง เพื่อช่วยลดปัญหาหนอนคืบในผักชะอม เป็นการช่วยลดสารเคมีที่ตกค้างในผักและลดต้นทุนการผลิต ผลการทดลองพบว่า หลังจากฉีดสารสกัดกุ๋ยช่ายแล้ว หนอนคืบมีอาการมึนงง ชักใยและตาย จำนวนเฉลี่ย 4.66 ตัว และที่ความเข้มข้นของสารสกัด 10 % พบว่า จำนวนหนอนคืบที่ตายในแปลงผักชะอมสูงสุด คือ 9.66 ตัว