โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่องแยกเหรียญ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต้า เกียรติไกรวัลศิริ

  • รพีศักดิ์ เวชสุวรรณรักษ์

  • สุภัทชา หงษ์โต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล่อง

  • เหรียญการแยก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ เพื่อนำมาใช้ในกิจการ โดยได้ศึกษาข้อมูล กฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่พอจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นกลไกในการแยกเหรียญและกลายเป็นโครงงาน สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อสหกรณ์ระดับโรงเรียน และมีต้นทุนถูกกว่าเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติในปัจจุบัน