โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องร่อนแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนกภรณ์ ใจกล้า

  • ปิยเนตร อินทยารักษ์

  • อนันตญา ณ ตะกั่วทุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการร่อนแป้งให้มีความสะดวกและใช้เวลาในการร่อนแป้งน้อยลง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา โดยตัวเครื่องร่อนแป้งทำจากโครงเหล็กลักษณะเป็นทรงสีเหลี่ยม ใช้มอเตอร์เครื่องปั๊มลมที่มีเฟืองเป็นตัวทดรอบ ควบคุมการเคลื่อนที่ของตะแกรงร่อนแป้ง และที่ตัวถังใส่แป้งจะมีเหล็กที่เชื่อมติดไว้ทำหน้าที่เป็นคันโยกให้ถังแป้งขยับไปมาได้ เมื่อเครื่องทำงานตะแกรงร่อนและถังใส่แป้งจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน โดยแป้งในถังจะไหลผ่านรูที่เจาะไว้มายังถาดร่อนแป้ง โดยทำการทดลองร่อนแป้งด้วยเครื่องที่ประดิษฐ์เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ร่อนแป้งด้วยมือปรากฎว่าทำงานได้ดีกว่าการร่อนด้วยมือและประหยัดเวลาในการร่อนแป้งด้วย