โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตากแดดเดียวเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พฤฒิพงษ์ อุฬากุล

  • เจนวิทย์ ทิพย์พินิจ

  • ไพโรจน์ ใบตาเฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องตากปลาแดดเดียวโดยใช้หลักการปรากฏการณ์เรือนกระจก ออกแบบเครื่องให้เป็นตู้รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหงาย ปิดด้านบนด้วยพลาสติกใสเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ และปิดด้านข้างด้วยสังกะสี 3 ด้านเพื่อให้เกิดการดูดและคายความร้อน และปิดด้านหน้าด้วยตาข่ายพลาสติกเพื่อระบายความชื้น ส่วนด้านล่างปิดด้วยสังกะสี ซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในสูง มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ทำให้ปลาแห้งเร็ว ในสภาพฝนตกสามารถใช้ระบบรับความร้อนจากขดลวดความร้อนและควบคุมความแห้งของปลาโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณเตือนเมื่อมวลของปลาลดลงประมาณ 27-30 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองพบว่าเครื่องตากปลาสามารถตากปลาได้แห้งพอเหมาะ ปลอดภัยจากสารเคมี แมลงวันและฝุ่นละออง ในหนึ่งวันสามารถตากปลาได้ 3 ครั้ง และไม่เน่าเสียเมื่อสภาพอากาศอับชื้น