โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้ตากผ้าพลังความร้อนถึงฝนตกผ้าฉันก็แห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมล แก้วจา

  • ณรรธกรณ์ พลหาญ

  • ภควัต ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คนึงนิจ ประสิทธิ์

  • ชนิดา วิเศษสรรค์

  • อดิศักดิ์ แพงผม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตู้ตากผ้าพลังความร้อนถึงฝนจะตกผ้าฉันก็แห้ง ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดปัญหาในการตากผ้าในเวลาที่มีอากาศชื้น หรือในขณะฝนตก ซึ่งการทำงานของตู้นี้อาศัยหลักการของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้วัสดุสีดำมาทำเป็นตัวตู้และหลังคา คือ กระจก ไม้ พลาสติก และผ้าใบ รูปทรงของตู้ คือ รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงบ้าน(ทรงหน้าจั่วมีสี่เหลี่ยมจัตรัสเป็นฐาน) วิธีกำจัดความชื้นที่เกิดในขณะไอน้ำระเหย คือ ซิลิกา ถ่าน และพัดลม จากการทดลองพบว่า พลาสติกมีประสิทธิภาพในการทำตู้มากที่สุดเพราะสามารถกักความร้อนได้ดีมากที่สุด และนานมากที่สุด รูปแบบของตู้ที่สามารถระบายอากาศได้ดีที่สุด คือ รูปทรงบ้าน และวิธีกำจัดความชื้นที่ดีที่สุด คือการใช้พัดลม เพราะช่วยทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดีไม่ทำให้ผ้ามีกลิ่นอับชื้น และที่สำคัญตู้นี้สามารถทำให้ผ้าแห้งได้รวดเร็วขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับการตากผ้าแบบธรรมดาในที่โล่ง