โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องHerbal Yogurt for the Better Life

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลพธู สนกนก

  • วัชรพร โชคเจริญวัฒนกุล

  • ศุภมาส เตชะกัมพลสารกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นมเปรี้ยว

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการนำสมุนไพรต่างๆมาทำโยเกิร์ตแทนผลไม้ โดยใช้สมุนไพร 10 ชนิด คือ เก็ก ฮวย มะตูม ขิง หล่อฮั้งก๊วย กระเจี๊ยบ ชาเขียว ธัญพืช ฟักทอง และแครอท เริ่มจากการนำนมสดพร่องมันเนย 200 มิลลิลิตร ผสมกับนมผงและน้ำตาล(น้ำผึ้ง) ต้มให้มีอุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส ทิ้งให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 40 องศาเซลเซียส เติมเชื้อโยเกิร์ต 2 ช้อนชา หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ 3-5 ชั่วโมง แล้วนำสมุนไพรชนิดต่างๆ ซึ่งได้จากการต้มและการกรองจนเข้าที่ผสมลงในโยเกิร์ตในอัตราส่วนระหว่างสมุนไพรต่อโยเกิร์ต เท่ากับ 1 : 3 , 1 : 2 และ 1 : 1 ตามลำดับ หลังจากนั้นนำ โยเกิร์ตไปแช่ตู้เย็น จากการทดลองพบว่าโยเกิร์ตที่แข็งตัวเร็วที่สุด คือ โยเกิร์ตจากธัญพืช รองลงมาคือ โยเกิร์ตจากแครอท โยเกิร์ตจากเก็กฮวย โยเกิร์ตจากมะตูม โยเกิร์ตจากขิง โยเกิร์ตจากฟักทอง โยเกิร์ตจากหล่อฮั้งก๊วย โยเกิร์ตจากกระเจี๊ยบและ โยเกิร์ตจากชาเขียว ตามลำดับ เมื่อทดลองชิมดูพบว่า โยเกิร์ตจากเก็กฮวยเป็นที่นิยมมากที่สุด รองลงมาคือ โยเกิร์ตจากกระเจี๊ยบ และขิง ส่วนโยเกิร์ตรสอื่นๆได้รับความนิยมในระดับใกล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนระหว่างสมุนไพรต่อโยเกิร์ตเท่ากับ 1:1 ให้รสชาดดีที่สุด