โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาจอกยางพาราแบบหมุนได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

  • อัครวินท์ โมรินทร์

  • อัมภิกา อุณาตระการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จอกยางพารา การผลิต

  • ยางพารา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บน้ำยางพาราโดย ออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรมจอกยางพาราแบบหมุนได้ สายรัดยางพาราที่สามารถยืดขยายเพื่อรองรับขนาดของต้นยางพาราตั้งแต่ 40 เซนติเมตรถึง 83 เซนติเมตร สายรัดยางพาราที่ดัดโค้งตามความโค้งของปากจอกยางพาราและมีน็อตเชื่อมติดกับจอกยางพาราเพื่อป้องกันไม่ให้จอกยางพาราหลุดจากสายรัดจอกยางพารา จุดหมุนประกอบไปด้วยท่อเหล็กสองขนาดที่มีความแตกต่างกันไม่มาก นำท่อเหล็กขนาดเล็กสวมลงในท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าจากนั้นเชื่อมท่อเหล็กขนาดเล็กตรงส่วนปลายเป็นจุดเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเหล็กหลุดออกจากกันแต่สามารถหมุนได้และมีความฝืดเพื่อใช้ประโยชน์ในการพักจอกยางพารา และส่วนไม้กวาดน้ำยางพาราทาด้วยไม้กวาดจอกยากพารานำมาตัดแบ่งครึ่งตามแนวแกนสมมาตรจากนั้นนำมาประกบติดกันเพื่อให้สามารถกวาดน้ำยางพาราได้ทั้งซ้ายและด้านขวาจากนั้นนำมาเชื่อมติดกับน็อตที่มีจุกยางติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางพารารั่วไหลออกมา แล้วนำส่วนนี้ไปสวมในรูที่เจาะไว้ที่ก้นของจอกยางพารา ผลการทดลองออกมาว่าจอกยางพาราแบบหมุนได้สามารถลดระยะเวลาในการเก็บน้ำยางพาราได้จริง และประสิทธิภาพของจอกยางพาราแบบหมุนได้สามารถลดระยะเวลาได้ถึง 47.7% แสดงว่าจอกยางพาราแบบหมุนได้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงในการเก็บยางพาราเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บน้ำยางพาราได้