โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขิง ข่า กระชาย ชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุตานันท์ เอี๊ยบกงไชย

  • ปริยาภัทร ทาทอง

  • อัญรินทร์ ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระชาย

  • ขิง

  • ข่า

  • เนื้อสัตว์ไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน ขิง ข่า กระชาย ชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ วัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาการชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ ด้วยวิธิการทางธรรมชาติโดยไม่ใช้ตู้เย็นเพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารลดลงได้ โดยใช้สมุนไพร คือ ขิง ข่า และกระชาย 2.) ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสมุนไพรที่ช่วยชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ 3.) ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพร ในการยืดเวลาการเก็บรักษาเนื้อไก่แทนการใช้ตู้เย็น โดยทำการทดลองดังนี้ นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ล้างให้สะอาดแล้วนำมาบดให้ละเอียด นำเนื้อไก่ที่เตรียมไว้มาแบ่งใส่ในถ้วย ๆ ละ 35 กรัม แล้วเติมสมุนไพรบดตามปริมาณที่เตรียมไว้ผสมลงในเนื้อไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 72 ชั่วโมง บันทึกผลทุก ๆ 12 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่า ข่าเป็นสมุนไพรที่สามารถชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ได้นานที่สุดและสามารถยืดระยะเวลาการเน่าเสียของเนื้อไก่ในอุณภูมิห้องปกติได้นานถึง 60 ชั่วโมง รองลงมาคือ ขิงและกระชาย ตามลำดับ