โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพื้นที่ทับซ้อนของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชากร มงคลวรพิลาส

  • ปิญะธิดา วงษ์บู่ทองØ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พื้นที่ทับซ้อน ความสัมพันธ์

  • สามเหลี่ยมด้านเท่า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสูตรและพิสูจน์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ทับซ้อนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้าน a ใดๆ มาทับซ้อนกันโดยเริ่มวางรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า B จากจุดเซ็นทรอยด์ของสามเหลี่ยมด้านเท่า A ซึ่งเป็นรูปหลักแล้วหมุนจากจุดเดิมไปที่ตำแหน่งใดๆโดยให้มี Øใดๆที่เท่าเทียมกันป็นมุมของผลต่างของพื้นที่ทับซ้อนที่เลื่อนไปโดยการนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พบว่า เมื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านำมาซ้อนกันแล้วหมุนไปเรื่อยๆจะเกิดพื้นที่ทับซ้อนในลักษณะต่างๆ จึงทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาพื้นที่ทับซ้อนใดๆจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า จึงนำไปสู่ผลสืบเนื่อง จากผลการดำเนินการ 1.มุม Ø ใดๆจะเป็นตัวกำหนดที่ทำให้เกิดรูปแบบพื้นที่ทับซ้อนตามสมการนั้นๆ ดังนั้นการที่จะหาว่าจะต้องหมุนไปด้วยมุมกี่องศาจึงจะทำให้รูปเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังรูที่ต้องการจะต้องทราบค่า Ø ก่อน 2.สูตรที่เกิดขึ้นจะเป็นสูตรที่เหมือนกันก็ต่อเมื่อ รูปสองรูปนั้นมีความสัมพันธ์ของการหมุนไปในลักษณะการสะท้อนแกน 3.ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ทับซ้อนที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนั้น ต้องทราบข้อมูลอย่างน้อยสองอย่าง