โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดเหรียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐกมล สำราญสุข

  • ณัฎฐณิชา ตราหยก

  • นิพิฐา เจริญการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เมล็ดเหรียง การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทุ่นแรงในการแกะเมล็ดเหรียง เครื่องที่สร้างขึ้นใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เพลาหมุนไปขับเคลื่อนเฟืองให้เคลื่อนที่ ฟันเฟืองกดฝักเหรียงลงบนรางบดกะเทาะตัดขอบของฝักเหรียงออกพร้อมกันทั้งสองด้าน พร้อมกับการตัดแกะเมล็ดเหรียงตรงกลางให้หลุดออก เครื่องกะเทาะเมล็ดเหรียงสามารถแกะได้รวดเร็วและได้เมล็ดเหรียงที่มีคุณภาพดี จากการทดลองการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดเหรียง แกะเมล็ดเหรียงใช้เวลาน้อยกว่าการแกะด้วยมีด สามารถแกะได้เฉลี่ย 2.22 กรัม/วินาที หรือ 7.99 กิโลกรัม/ชั่วโมง มากกว่าการแกะด้วยมีดที่แกะได้เฉลี่ย 0.48 กรัม/วินาที หรือ 1.74 กิโลกรัม/ชั่วโมง ความรวดเร็วของเครื่องกะเทาะเมล็ดเหรียงทำได้ดีกว่าการแกะด้วยมีด 4.59 เท่า