โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแพแอลจีเนตยาเส้นกำจัดลูกน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตาล เหล่าเจิญกุล

  • สรัลลักษณ์ ศรีสุวรรณชนะ

  • เฌย์ริณา โจอี้ หยวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ สิทธิศักดิ์

  • อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยาเส้น

  • ลูกน้ำ กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องแพแอลจีเนตยาเส้นกำจัดลูกน้ำ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจำกัดลูกน้ำโดยใช้สารสกัดจากพืชโดยในการทดลองได้ใช้พืช3ชนิดคือ ยาเส้น ใบจากและใบสะเดา โดยเริ่มจากนำพืชทั้ง3ไปสกัดเอาสารสกัดมาและนำไปกำจัดลูกน้ำโดยตรงเพื่อหาสารสกัดที่ออกฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำได้ดีที่สุด จากนั้นจึงเลือกสารสกัดจากพืชที่สามารถกำจัดได้ดีที่สุดมาทดลองต่อ โดยนำสารสกัดที่ได้ไปทำเป็นเม็ดบีดส์กำจัดลูกน้ำโดยการผสมกับสารละลาย โซเดียมแอลจิเนตและนำไปหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์จะได้เป็นแคลเซียมแอลจิเนตที่มีลักษณะคล้ายวุ้นที่ห่อหุ้มสารสกัดจากพืชนั้นไว้ได้ และนไปทำให้แห้งจึงจะได้เป็นเม็ดบีดส์กำจัดลูกน้ำซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเก็บรักษาได้นานกว่าและนำเม็ดบีดส์ที่ได้ไปทดลองเปรียบเทียบกับเม็ดบีดส์เปล่า(เม็ดบีดส์ที่ไม่ได้มีการผสมสารสกัดจากพืช)เพื่อเปรียบเทียบผลว่าการทำเม็ดบีดส์ที่ผลในการกำจัดลูกน้ำหรือไม่จากนั้นได้ทำการทดลองปรับอัตราส่วนของพืชต่อสารละลายโซเดียมแอลจิเนตและทดลองนำไปกำจัดลูกน้ำโดยเริ่มจากใส่เม็ดบีดส์ที่มีสารสกัดมากและปับปริมาณลดลงเรื่อยๆพร้อมเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ได้ผลดีที่สุดในการกำจัดลูกน้ำ และมีลักษณะของเม็ดที่กลมสวยที่สุด ต่อมาจึงได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างเม็ดบีดส์กับแพแอลจิเนตซึ่งแพแอลจิเนตนี้จะทำโดยขั้นตอนที่ทำคล้ายกับเม็ดบีดส์แต่ก่อนที่จะหยดจะผสมกับน้ำส้มสายชู และโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งสารทั้ง2ตัวนี้จะมีปฏิกิริยากับทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา ซึ่งแก๊สตัวนี้จะเป็นฟองอากาศปนอยู่ในแพและจะทำให้แพสามารถลอยอยู่ได้ เมื่อได้ผลแล้วจึงนำตัวแพแอลจิเนตไปทดลองต่อในส่วนของการวางไข่ของยุงและการทำให้ไข่ยุงฝ่อโดยปล่อยแพลอยน้ำในแหล่งที่มีการวางไข่ของยุง และศึกษาต่อในส่วนของการเก็บรักษา แพแอลจิเนตจึงได้เป็นแพแอลจิเนตที่สมบูรณ์