โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคีมตัดก้นหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณภัทร วิภาดาพิสุทธิ์

  • พิมพ์สิริน ประศาสน์เศรษฐ

  • วรินทร ผะอบเพ็ชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คีมตัดก้นหอย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องคีมตัดก้นหอย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์คีมตัดก้นหอยจุ๊บแจง โดยไม่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าหรือพลังงานรูปอื่น ๆ และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตัดหอยจุ๊บแจงด้วยคีมตัดก้นหอย ระหว่างมีด คีมปากนกแก้ว คีมตัดก้นหอยตั้งโต๊ะแบบไม้และแบบสแตนเลส จากการศึกษาพบว่าความกว้างเฉลี่ยโดยทั่วไปของก้นหอยจุ๊บแจง คือ 1 เซนติเมตร เมื่อทำการศึกษาหาการตำแหน่งที่เหมาะสม จุดหมุน และจุดของสปริง พบว่าคีมตัดหอยควรมีจุดหมุนอยู่ที่ด้านซ้ายของคาน ควรมีรูล๊อคหอยและมีสปริงใกล้กับจุดหมุน ใช้ใบมีดแบบปลายตรง จะสามารถตัดได้เร็วกว่าการใช้มีดตัดก้นหอยตามปกติ จึงใช้คีมตัดก้นหอยแบบตั้งโต๊ะ เนื่องจากสามารถเพิ่มความยาวของด้ามจับได้ ทั้งนี้คีมตัดก้นหอยตั้งโต๊ะแบบไม้และแบบสแตนเลสมีประสิทธิภาพในการตัดใกล้เคียงกัน แต่คีมตัดก้นหอยแบบสแตนเลสสามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่า เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการเตรียมอาหาร และมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าแบบไม้