โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากดอกอัญชันทดสอบหาสารฟอกขาวในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงษ์ กุนะคำ

  • พิมพินันท์ พีระเชื้อ

  • เกวลี จี้ส้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกอัญชัน สารสกัด

  • อาหาร สารฟอกขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบสารฟอกขาวโดยใช้สารแอนโทไซยานินที่สกัดจากพืชในท้องถิ่นและชุดทดสอบมาตรฐานโดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 นำดอกอัญชัน แอปเปิ้ล และองุ่นแดง มาโขลกให้ละเอียดเพื่อสกัดสารแอนโทไซยานินออกมาแล้วนำมาทดสอบกับสารฟอกขาว พบว่าสารสกัดอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวขุ่นสารสกัดจากองุ่นแดงและแอปเปิ้ลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2 ทดสอบความไวของปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดจากดอกอัญชันกับสารฟอกขาว ที่ความเข้มข้น0.006 , 0.08 , 0.1 , 0.5 , 1.0 M พบว่าความเข้มข้นที่ 0.006 , 0.08 M ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเข้มข้น 0.1 , 0.5 , 1.0 M สารสกัดดอกอัญชันเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นสีเขียวขุ่น ตอนที่ 3 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงในการทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกขาวกับสารสกัดจากดอกอัญชัน เปรียบเทียบกับกรดและเบสชนิดต่างโดยนำมาทดสอบกับสารฟอกขาวพบว่า สารฟอกขาวที่ทดสอบจากดอกอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขุ่น กับกรดจะได้สารที่มีสีโทนสีแดง และเบสจะได้สารที่สีโทนสีน้ำเงิน ตอนที่ 4 พบว่าสารสกัดดอกอัญชันเปลี่ยนสีน้ำคั้นถั่วงอกและหน่อไม้ดองเป็นสีเขียวขุ่นแต่ไม่เปลี่ยนสีน้ำคั้นน้ำตาลปีบ ชุดทดสอบสารฟอกขาวเปลี่ยนสีน้ำคั้นถั่วงอกและหน่อไม้เป็นสีดำ ตกตะกอน แต่ไม่เปลี่ยนสีน้ำคั้นน้ำตาลปี๊บ