โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลานจอด ปลอดภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีนรุตม์ โรจนอังกูร

  • รัฐสภา มีประไพ

  • เสกสรร อิทร์อารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลานจอดรถ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ลานจอด..ปลอดภัย เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยุกต์ใช้งาน วิธีการทดลองโดยการนำรถยนต์เข้าไปยังลานจอด จากนั้นนำรถผ่านเข้าไปยังช่องจอดรถยนต์ด้านในของลานจอด ดึงบัตรที่เสียบในช่องเสียบบัตรออก โดยขั้นตอนทั้งหมดนั้น จะผ่านการตรวจสอบจากแผงวงจรชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีไว้สำหรับตรวจเช็ดช่องว่างของลานจอดรถที่สามารถบอกผู้ขับขี่ได้ว่ามีรถยนต์จอดเต็มลานจอดรถ หรือยัง และมีช่องว่างเหลือจอดได้กี่คัน เพื่อใช้แก้ปัญหาการเสียเวลาในการขับรถวนหาที่จอด ทั้งยัง ช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับรถทุกคันที่เข้ามาจอด เพื่อขจัดปัญหารถถูกขโมยได้อีกด้วย ผลการทดลองพบว่าชุดกล่องสมองกลสำหรับเรียนรู้ ทดลองและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AX – 11 สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C ซึ่งใช้เขียนคำสั่ง ควบคุมอุปกรณ์ในส่วนที่ใช้แสดงผลจำนวนช่องจอดรถที่เหลืออยู่ในแบบจำลองลานจอดรถ